Mimik Diyagram

Mimik diyagramlar, gelişmiş otomasyon sistemlerini bütünleyen ve kontrol kolaylığı sağlayan ürünlerdir.
Tesislerde kullanılan debimetre, seviye göstergeleri, vana gibi cihazların izlenebildiği paneller olan
mimik diyagramlar bilgisayar ekranlarının fiziki ve ergonomik yapılarının yetersizliği nedeniyle öne çıkmıştır.
Esnek polikarbon yapısı ile bir panelin kapağına, kontrol masasına veya herhangi bir başka
yüzeye kolaylıkla uygulanarak etkin ve ergonomik bir yapı sunar.


Mimik Diyagram Mimik Diyagram